Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve bu büyük devlet adamını yazmaya kelimeler yetersiz kalsa da Atatürk hakkında her Türk vatandaşının bilmesi gereken bazı önemli bilgileri ve hayatından önemli kesitleri bu yazımızda sizlere aktarmaya çalışacağız.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir ?

1881 Yılında Yunanistan’ın Selanik kentinde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, Annesi ise Zübeyde Hanım’dır. Sadece 1 kardeşi bulunmaktadır. Kardeşinin ismi Makbule Hanım’dır. Babası Ali Rıza Efendi, öncesinde subaylık yapmış olsa da son zamanlarda ticaret ile uğraşan birisidir. Mustafa Kemal Atatürk henüz 7 yaşında iken 1888 yılında çok sevdiği babası Ali Rıza Efendi’nin ölümüyle sarsılmıştır.

Eğitim Hayatı

Mahalle mektebinde başladığı eğitim hayatını daha sonra Babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi’ne geçerek devam etmiştir. Buradan da Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydolmuş ve daha sonrasında çocukluk hayali olan Askeri Rüştiye’ye 1893 yılında başlamıştır. Rüştiye şimdiki anlamı ile Ortaokul demektir. Okuduğu dönemde en sevdiği öğretmeni olan Mustafa bey, ona Kemal ismini de ilave etmiş ve artık adı Mustafa Kemal olmuştur. Manastır Askeri İdadisi (Lise ) başarı ile bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu’nda eğitimine devam etmiş ve buradan da Teğmen rütbesi ile mezun olup Harp Akademisine geçiş yaparak burdanda da 1905 yılında Yüzbaşı rütbesi ile mezun olarak Askerlik hayatına adım atmıştır.

Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri Suriye’nin Şam kentidir. Şam’da 1907 yılına kadar görev yapmış daha sonrasında Manastır’a 3. Ordu emrine atanmıştır.Tanınmasını sağlayan ilk olay ise 31 Mart İsyanı’dır. Mustafa Kemal Atatürk bu isyanı başarı ile bastıran Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. 1911 Yılında İstanbul Genel Kurmay Başkanlığı’nda göreve başlayarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Osmanlı Devleti’nde geniş kesimler tarafından tanınmasını sağlayan olaylardan birisi de Trablusgarp savaşı’dır. İtalyanlar tarafından işgale uğrayan Trablusgarpa’a bir takım gönüllü ile birlikte takma isimle sızmış ve burada büyük başarılar elde etmiştir. Daha sonrasında patlak veren Balkan Savaş’ında da aktif olarak görev alsa da geniş çevreler tarafından kabul görmesini sağlayan savaş 1. Dünya Savaşı’dır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek zorunda kalması ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta özellikle Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği üstün komutanlık yeteneğiyle büyük başarılar kazanmıştır. Bu savaşta kazanılan zaferler Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya savaşı’ndan yenik düşmesine engel olamamış olsa da Mustafa Kemal Atatürk büyük ün kazanmıştır.

19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımlarını atma yolunda büyük aşama kaydetmiş ve sonrasında da birçok engelle karşılaşmasına rağmen yılmadan, usanmadan tüm olumsuz şartlara rağmen Yurt’u düşman işgalinden kurtararak şu an üzerinde yaşadığımız toprakları bize armağan etmiştir.

Siyasi Hayatı

23 Nisan 1920 Yılı’nda TBMM’nin açılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Cumhurbaşkanlığı dönemi’nde birçok büyük yeniliğe imza atmış ve ülkemizi muassır medeniyetler seviyesine ulaştırmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok eseri olsa da bunu başka bir konu altında incelemek daha doğru olacaktır. Fakat şüphesiz ki En Büyük esere Türkiye Cumhuriyeti devleti’dir.

About biyografi yazarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.